image banner
Công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND phường Phú Thạnh

Ci cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó ngay từ đầu năm trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND phường đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, lãnh đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính ở rất nhiều nội dung, trong đó thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính.

Việc thực hiện mô hình “một cửa, một cửa liên thông” để tập trung các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy  ban nhân dân phường thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, các cơ quan liên quan, đảm bảo tính thông suốt và giải quyết nhanh thủ tục hành chính, bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân cho Nhân dân tại địa phương; Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, Nhân dân về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh phường; trên Trang thông tin điện tử phường, niêm yết công khai tại các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của bộ phận một cửa UBND phường về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính; Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa. Trong năm 2023 kết quả thực hiện việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một của UBND phường Phú Thạnh như sau: 

Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần: 2945 hồ sơ. Hồ sơ DVCTT một phần: DVCTT một phần nộp qua mạng: 2383/2696; DVCTT một phần nộp trực tiếp: 313; Tỷ lệ hồ sơ một phần nộp qua mạng: 88,39%. Hồ sơ DVCTT toàn trình: DVCTT toàn trình nộp qua mạng: 249/249; DVCTT toàn trình nộp trực tiếp: 0; Tỷ lệ hồ sơ toàn trình nộp qua mạng: 100%.

+ Thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 73,38%.

+  Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia: 3.619 trường hợp. 

VH-XH

anh tin bai
anh tin baianh tin baianh tin bai
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG PHÚ THẠNH
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THẠNH
Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Văn Tuấn - Chủ Tịch UBND phường Phú Thạnh. SĐT: 0905429579
Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ Tịch UBND phường Phú Thạnh. SĐT: 0983215401
Địa chỉ: Khu Phố 1, Phường Phú Thạnh, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 02573.852.820  - Email: phuthanh.tuyhoa@phuyen.gov.vn