image banner
Chiều ngày 11/8/2023 UBND họp giao ban tháng 7/2023

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Tuấn: CT UBND phường

Thư ký: Đ/c Nguyễn Minh trí: CC VPTK

Cùng các đồng chí trưởng các ban, ngành, hội đoàn thể phường

Đ/c Nguyễn Minh Trí thông qua dự thảo Báo cáo các kết quả thực hiện Kế hoạch Kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh tháng 7 năm 2023 và chương trình công tác tháng 8/2023.

Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, chủ trì cuộc họp kết luận, yêu cầu các ngành, các bộ phận chuyên môn, các khu phố cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Bộ phận Tài chính - Kế toán

Tổng hợp các khoản thu có tỉ lệ thu còn thấp, chưa đạt; tham mưu UBND phường hợp Hội đồng tư vấn thuế để có chỉ đạo, bàn biện pháp tổ chức vận động thu đạt chỉ tiêu giao.

Triển khai ký hợp đồng thuê đất công ích 5% do UBND phường quản lý đảm bảo tiến độ và đảm bảo nguồn thu ngân sách vụ 3/2024.

2. Bộ phận Địa chính - Xây dựng

Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Phối hợp Phòng QLĐT xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Hoàn thiện hồ sơ phục vụ giám sát của HĐND thành phố theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND thành phố Tuy Hòa giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Tập trung kiểm tra hồ sơ, tài liệu tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Giỏi với bà Nguyễn Thị Hỏi (khu phố 2, phường Phú Thạnh) đúng thời gian quy định.

Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưu lũ năm 2023.

Phối hợp các khu phố, tham mưu thực hiện đo đạc lại diện tích các thửa đất theo ý kiến kiến nghị của người dân phục vụ cho công tác vận động thu thuế.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu phố 1; đầu tư sửa chữa chợ Hầm Nước gắn với công tác PCCC và CNCH khu vực chợ. Rà soát các tồn tại của các dự án, phối hợp các phòng ban chuyên môn của thành phố giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn.

Tập trung công tác hướng dẫn thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người dân. Rà soát các hồ sơ do Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố trả về, tham mưu ban hành công văn hướng dẫn, yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ hoặc trả hồ sơ theo quy định, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo.

3. Bộ phận Văn hóa xã hội

3.1. Bộ phận Văn hóa - Thông tin

Phối hợp với các bộ phận thuộc UBND phường viết và phát tin, bài liên quan đến công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tuyên truyền Đề án 06; tuyên truyền về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn phường Phú Thạnh.

Phối hợp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hè và phong trào tình nguyện hè năm 2023; tổng kết công tác hè và bàn giao học sinh về lại trường. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện điều tra PCGD - XMC trên địa bàn phường Phú Thạnh năm 2023.

Tham mưu báo cáo, trả lời đơn của bà Lê Thị Thơm, chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Thỏ Trắng cho UBND thành phố Tuy Hòa đúng thời gian quy định.

Kiểm tra, hướng dẫn các nhóm mầm non tư thục trên địa bàn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn mới; kiểm tra cơ sở, vật chất phục vụ khai giảng năm học 2023-2024.

Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

3.2. Bộ phận Thương binh - Xã hội

 thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tham mưu triển khai họp xét xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan.

Tiếp tục vận động các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công mở tài khoản nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, thực hiện chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Tham mưu Họp hội đồng đánh giá mức độ khuyết tật tháng 8.

4. Bộ phận Tư pháp

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đẩy mạnh tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở.

5. Ban CHQS phường

Thực hiện công tác chuyên môn được giao, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan đảm bảo.

Tham mưu chuẩn bị các văn kiện xét duyệt chính trị chính sách cấp phường phục vụ khám tuyển, tuyển quân năm 2024.

6. Công an phường

Tập trung thực hiện công tác chuyên môn, nắm chắc địa bàn, tuần tra mật phục, xử lý tình trạng trộm cắp vặt hiện đang diễn ra trên địa bàn, tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH tại địa phương.

Thực hiện Công văn số 21-CV/ĐU ngày 25/6/20223 của Đảng ủy Phường Phú Thạnh, tiếp tục thống kê, tổng hợp danh sách cán bộ, đảng viên và nhân dân trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình, báo cáo tiến độ thực hiện để có chỉ đạo kịp thời.

7. Bộ phận Văn phòng

Tập trung tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đôn đốc các bộ phận giải quyết đơn thư đúng thời gian quy định.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 theo Thông báo số 1288/TB-UBND ngày 02/8/2023 của UBND thành phố Tuy Hòa và Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND thành phố Tuy Hòa giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường, thu gom, xủa lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Tham mưu tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 và Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ.

8. Các trường học

Phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện điều tra PCGD - XMC trên địa bàn phường Phú Thạnh năm 2023.

Tuyển sinh năm học 2023-2024. Phối hợp vận động 100% trẻ ra lớp đúng độ tuổi; vận động học sinh đến trường hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ học giữa chừng. Trang bị cơ sở, vật chất khai giảng năm học 2023-2024.

9. Trạm y tế, Dân số - Gia đình & trẻ em: Giám sát, kiểm tra, theo dõi dịch tay, chân, miệng trên địa bàn phường, báo cáo kịp thời các trường hợp phát sinh để có hướng chỉ đạo, tránh lây lan, bùng phát.

Phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

10. Hợp tác xã NNKDDV Phú Lâm: tập trung điều tiết nước, kiểm tra đồng ruộng, phục vụ sản xuất của bà con nông dân. Hợp đồng máy gặt đảm bảo phục vụ thu hoạch vụ 8/2023.

11. Trưởng các khu phố

Trên cơ sở các nhiệm vụ phân công các bộ phận chuyên môn, các khu phố chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phối hợp tổ đo đạc tuyên truyền về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn phường Phú Thạnh; tổ dẫn đạc phải thường xuyên phối hợp, đảm bảo công tác đo đạc được chính xác, toàn diện.

Tiếp tục vận động thu thuế, các khoản phí, lệ phí hoàn thành chỉ tiêu giao.

12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng UBND phường vận động nhân dân chấp hành các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình, lập danh sách đăng ký gửi về UBND phường qua Công an phường để tổng hợp trên tinh thần chỉ đạo Công văn số 21-CV/ĐU ngày 25/6/20223 của Đảng ủy Phường Phú Thạnh.

anh tin bai
anh tin baianh tin baianh tin bai
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 228
  • Tất cả: 10,917

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG PHÚ THẠNH
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THẠNH
Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Văn Tuấn - Chủ Tịch UBND phường Phú Thạnh. SĐT: 0905429579
Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ Tịch UBND phường Phú Thạnh. SĐT: 0983215401
Địa chỉ: Khu Phố 1, Phường Phú Thạnh, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 02573.852.820  - Email: phuthanh.tuyhoa@phuyen.gov.vn